Atletický oddíl Mikulčice

HISTORIE

30 let atletického oddílu Baník Mikulčice

Atletický oddíl Baník Mikulčice byl založen 22. září 1974.

Byl zvolen ustavující výbor ve složení:

předseda Jan Bělohoubek
jednatel  Miloslava Sýkorová
hospodář Jaroslav Koneček
členové výboru 

Jaroslav Bělohoubek 

Vladimír Salajka

trenér – hlavní Jan Bělohoubek
trenéři pomocní

Vojtěch Imrich 

Josef Doležal

                                                                                                

 

Stav členské základny ke dnu založení: 

 

dospělí  7
dorost  3
žactvo 21
celkem 31 členů

        

Založení oddílu bylo ukončení dvouleté práce s dětmi i s dospělými, kdy byla prověřována schopnost nastávajících členů zvládnout práci potřebnou pro činnost oddílu. Byla to například:

  • účast na závodech
  • pravidelné trénování
  • pořádání závodů

První prověrkou bylo uspořádání I. ročníku silničního běhu Velká Morava, který se uskutečnil 27. března 1974. Činnost atletického oddílu a silničního běhu Velká Morava se od založení stále prolíná. 

 

Do prvního závodního roku 1975 vstupoval oddíl pod vedeném výboru:

 

předseda Jan Bělohoubek
místopředseda Jaroslav Koneček
metodik Vladimíra Hřebačková
členové výboru 

Jaroslav Bělohoubek

Vladimír Salajka

Oldřiška Bolfíková

Josef Koneček

 

V prvních dvaceti letech se výbor obměňoval jen částečně a to na funkcích členů výboru. Hlavním trenérem byl Jan Bělohoubek, který v tomto roce získal III. trenérskou třídu po desetidenním školení v Třinci.

Stav oddílu byl:

žákyně 8
žáci 8
dorostenky 1
dorostenci  1
dospělí 5
celkem 26 členů

 

Přeborníkem okresu se stal Josef Koneček v přespolním běhu a na dráze v běhu na 800 a 1.500 m.

 

 

V roce 1975 zahájila svou sportovní dráhu tehdy nejlepší atletka oddílu Lenka Ježová. V tomto roce vyhrála OP v přespolním běhu a na dráze běh na 60 m a skok daleký. Další tituly OP získal Petr Bělohoubek v běhu na 100 m a ve skoku dalekém.

Poprvé do soutěže vstoupilo družstvo starších žákyň. Skončili jsme poslední, ale hodnocení řídícího soutěže pana profesora Haška nám dávalo naději. Cituji „ Nováček Mikulčice neměl sice mnoho nadějí, ale bojoval srdnatě a rozhodně mladé závodnice získaly dost zkušeností. Jezdily totiž ve slušném počtu a imponovala zvláště dravost mladé Ježové."

Hlavním stavitelem oddílu byl Jaroslav Koneček. Započali jsme budovat materiálně – technickou základnu oddílu. Po výstavbě doskočiště pro dálku za západní fotbalovou brankou to byla hlavně přestavba starých fotbalových šaten, na které jsme získali 23.000,- Kč.

 

Na výborové schůzi a pak na výroční schůzi oddílu v prosinci 1976 byl poprvé přednesen návrh na vybudování atletické dráhy v prostoru písníků v Břízkách.

Nejlepší atletkou roku 1975 a 1976 byla vyhodnocena Lenka Ježová.

Nejúspěšnější (pro bodování do družstva) byla v roce 1976 vyhodnocena Eva Miklicová.

 

V roce 1977 měl oddíl 26 členů a začala první krize. Předseda a trenér oddílu Jan Bělohoubek, hospodář Jaroslav Koneček a člen výborů Jaroslav Bělohoubek začali zabezpečovat vlastní rodiny a stavět své rodinné domky a oddíl vedli jen metodicky. Ostatní členové výboru a trenéři však na zabezpečení činnosti oddílu neměli sil. Z činnosti zůstalo jen zabezpečení a pořádání silničního běhu Velká Morava.

 

Úplná činnost oddílu byla obnovena v roce 1982.

Výbor oddílu byl ve složení:

 

předseda Jan Bělohoubek
tajemník Jaroslav Koneček
hospodář  Jaroslav Bělohoubek

členky výboru, 

bývalé atletky

Hana Pavková

Yvona Pospíchalová

Oddíl měl 26 členů a do soutěží vstupovali i žáci. V jednotlivcích jsme nezískali žádný titul, ale nad ostatními vynikala starší žákyně Miroslava Doležalová a v mladších žákyních Alena Mikušová. V družstvech starších žákyň jsme skončili na 6. místě z 8 družstev. Trenérkou byla Hana Pavková. 

Obnovili jsme práce na přestavbě starých fotbalových šaten, ovšem již jen spolúčastí. Plány se od roku 1978 změnily. Po skončení přestavby připadne prostřední místnost mezi starými a novými fotbalovými šatnami. Práce však šly pomalu, protože hlavní akcí bylo budování travnatého fotbalového hřiště, do čehož jsme se rovněž zapojili.

 

V roce 1983 v soutěži družstev se starší žákyně umístily v SOP na 8. místě z 9, mladší žákyně na 4. místě z 8 a mladší žáci na 3. místě z družstev. Trenéry u družstev byli Hana Pavková a Josef Koneček a zaskakoval Jan Bělohoubek. V jednotlivcích jsme nezískali titul na okresní úrovni.

V závěru roku jsme získali vlastní šatnu a započali budovat atletickou dráhu v písníkách.

 

Rok 1984 byl úspěšný pro družstvo mladších žákyň, když vyhrály v okresním přeboru družstev. Nejlepší členkou družstva byla Blanka Vavřínková, která skončila v bodovém pořadí na 4. místě v soutěži. Byla rovněž oporou družstva starších žákyň, které skončily na 7. místě z 9. Dobří byli i mladší žáci na 2. místě v OP z 8 družstev. Na OP jednotlivců jsme úspěch neměli. Trenérem oddílu byl Josef Koneček.

V pracovní činnosti pokračovalo budování atletické dráhy.

 

Ani rok 1985 nepřinesl úspěch ve vyšších soutěžích jednotlivců. V oddíle byla nejlepší mladší žákyně Blanka Vavřínková a ve starších Alena Mikušová. Trenér oddílu Josef Koneček, od tohoto roku kvalifikovaný trenér III. třídy, dovedl družstvo starších žákyň na 5. místo ze 6, mladší žákyně na 2. místo ze 3 a mladší žáky na 3. místo ze 4 družstev.

Stále stavíme atletickou dráhu.

 

Rok 1986 - druhá krize oddílu. Nejsme schopni postavit družstvo starších žákyň pro nedostatek závodnic. V soutěži bylo pouze družstvo mladších žákyň. V polovině roku skončil s trenérskou prací Josef Koneček. Podzimní přípravu zahájil Jan Bělohoubek.

Práce na dráze váznou.

 

V roce 1987 pevné jádro atletického oddílu – Jan Bělohoubek, Jaroslav Koneček a Jaroslav Bělohoubek – spojilo své síly a záchraně oddílu věnovalo veškeré své síly. K trenérské práci se vrátil Jan Bělohoubek. Do soutěží bylo přihlášeno 7 družstev. Starší žákyně skončily v SOP na 5. místě. Je to nejlepší umístění od založení oddílu. Družstvo získávalo body svou vyrovnaností, bez velké hvězdy. Šest družstev bylo v OP v mladším žactvu a v přípravkách. 

V soutěži jednotlivců získala v okresním přeboru Lenka Uhrovičová dvě třetí místa a to v disku a v oštěpu.

Na hospodářském poli zapracoval Jaroslav Koneček. Získal na dobudování atletické dráhy sdružené prostředky od JZD Prušánky a od ONV Hodonín ve výši 118.000,- Kčs ( 54.000,- a 64.000,- ), za které vznikne dílo v hodnotě 168.300,- Kč.

 

15. žáří 1988 byly uspořádány první závody na nové, zatím ještě neúplné, atletické dráze. Bylo to II. kolo družstev mladšího žactva a zúčastnilo se jej 219 závodníků okresu.

Starší žákyně skončily v SOP na 7. místě z 9 družstev. Oporou byla Lenka Uhrovičová, která získala 30 bodů a byla vyhlášena i nejlepší atletkou roku. Ostatní dohromady 2,5 bodu. Mladší žákyně a mladší žáci skončili na posledním místě. Trenérem družstev byl Jan Bělohoubek.

 

Rok 1989 je opět rokem bez starších žákyň v soutěži družstev. Mladší žákyně skončily na 6. místě z 8 a mladší žáci na 4. místě z 5 družstev. V jednotlivcích bez úspěchu. Nejlepší atletkou byla vyhodnocena Lenka Uhrovičová.

V závěru roku byla dokončena nová atletická dráha o parametrech:

  • 80 m rovinka se šesti drahami s antukovým povrchem
  • 200 m ovál se čtyřmi dráhami a antukovým povrchem
  • sektor pro skok daleký – 2 doskočiště a 3 rozběžiště povrch gumové pásy
  • sektor pro hod míčkem a oštěpem
  • kruh pro vrh koulí

 

1. května 1990 byla oficiálně otevřena nová atletická dráha Atletickým mítinkem rekordů za účasti 96 žáků a žákyň ze 7 oddílů okresu.

V tomto roce byla v soutěži 4 družstva mladšího z nejmladšího žactva se slabším umístěním. V soutěži jednotlivců získala dvě třetí místa na OP Lucie Durmanová ve víceboji a v přespolním běhu a byla vyhodnocena nejlepší atletkou. Nejplatnější atletkou pro družstvo byla vyhodnocena Radka Kotásková. Trenérem oddílu byl Jan Bělohoubek.

 

 

V I. pololetí 1991 pracovala v oddíle jako trenérka Blanka Medusová. Zkoušela to již v roce 1990. Od 1. 9. 1991 trénovala Blanka Vavřínková, ale jen do zimy, protože TJ Baník Mikulčice již nemá tělocvičnu. V soutěžích družstev mladší žákyně 6/7, přípravka dívky 9/9 a přípravka hoši 7/8.

V soutěži jednotlivců jsme získali 5 titulů okresního přeborníka na dráze:

Hana Bělohoubková výška a dálka
Jana Bohunská 800 m
David Bílík  1.500 m
Zdeněk Sýkora míček           

Nejlepší atletkou vyhlášena Hana Bělohoubková.

Dokončeny poslední úpravy v atletickém areálu – sektor pro skok vysoký a pevné žákovské překážky. Jsme schopni vypsat na dráze všechny disciplíny mladšího žactva a starších žákyň.

pátek 7. a  sobotu 8. června 1991 byl uspořádán I. ročník Memoriálu Petra Bělohoubka ve vícebojích mladšího žactva.

Podle tehdejších pravidel byl 6 boj (80 m př., výška, míček, 60 m, dálka, 800 m) pořádán ve dvou dnech. Zúčastnilo se jej 21 žáků a 9 žákyň.

 

V roce 1992 jsme měli v soutěžích družstev dvě družstva, mladší žákyně skončily na 2. místě z 8, když dvě kola z pěti vyhrály nad Sigmou Hodonín. Přípravka dívek skončila na 6. místě ze 7, protože se zúčastnily dívky jen jednoho kola.

V soutěži jednotlivců jsme přišli o zlato nezodpovědným přístupem závodnic. Druhá místa získala Lucie Durmanová na 800 m a Radka Kotásková za pětiboj. Třetí byla Lucie Bohunská v míčku, Hana Bělohoubková ve výšce a Jana Bohunská na 800 m . Nejlepší atletkou roku byla vyhodnocena Radka Kotásková. Trenéři byli Jan Bělohoubek u mladších žákyň a Josef Koneček u přípravky dívek.

V budování jsme přestěhovali  " domeček" od tělocvičny na atletické hřiště.

 

 

 

V roce 1993 trenér Jan Bělohoubek dovedl do soutěže družstev po dlouhých letech opět starší žákyně 9/9. Družstvo se v září rozpadlo. Trenér Josef Koneček přípravku dívky 2/6 a přípravku hoši 5/7.

V jednotlivcích zase bez prvního místa. Druhé místo Hana Bělohoubková ve výšce, míčku a oštěpu, třetí místa Lenka Modrová v kouli a Lucie Durmanová v pětiboji a čtyřboji. Nejlepší atletkou byla vyhodnocena Hana Bělohoubková.

V budování jsme prováděli jen běžnou údržbu a přípravu dráhy na závody.

 

 

 

V roce 1994, v roce 20 let trvání atletického oddílu Baník Mikulčice, dochází ke změnám ve výboru:    

 

          Jan Bělohoubek byl po 20 ti letech předsedování jmenován čestným předsedou

 

předseda oddílu Josef Koneček
hospodář  Jaroslav Koneček
členové výboru

Martin Bělohoubek

Blanka Vavřínková

Jaroslav Bělohoubek

                                       

V soutěži 3.družstva získali: 7. místo mladší žákyně, 2. místo přípravky a dívky a 5. místo přípravka hoši.

V soutěži jednotlivců začíná nová hvězda – Veronika Medusová. Na OP jednotlivců 1. místo ve víceboji mladšího žactva a ve vícebojích přípravky. Trenér Josef Koneček.

 

Rok 1995 přinesl Veronice Medusové čtyři tituly okresního přeborníka v kategorii mladších žákyň v disciplínách: výška, dálka, míček a víceboj. Získala přípravce dívky 1. místo i titul nejlepší atletka oddílu. V soutěži družstev 4 družstva. Přípravka dívky 3. místo, přípravka hoši 6. místo, mladší žákyně 2. místo a mladší žáci 7. místo. Trenér u družstev Josef Koneček.

Předsedou oddílu zvolen Martin Bělohoubek, sekretářkou oddílu Magda Husárová.

 

V roce 1996 v soutěži opět čtyři družstva. První vítězství našeho družstva v okresní soutěži - přípravka dívky 1. místo. Mladší žákyně 3. místo, mladší žáci 8. místo, místo a přípravka hoši 6. místo.

V jednotlivcích se Veronika Medusová loučí s oddílem titulem okresní přebornice ve vícebojích mladších žákyň a titulem nejlepší atletka oddílu. Odchází do oddílů s vyšší kvalitou tréninku a prostředků. Nejúspěšnější atletkou vyhodnocena Lucie Durmanová. Trenér Josef Koneček.

 

V roce 1997 přebírá žezlo nejlepší atletky oddílu sestra Veroniky Simona Medusová. Nejúspěšnějším atletem byl zvolen Vladislav Novák, reprezentant oddílu ve vytrvalostních bězích hlavně mimo dráhu a odchovanec z Moravské Nové Vsi.

Do soutěže družstev přivedl trenér Josef Koneček 3 družstva: mladší žákyně 3. místo, přípravka dívky 3. místo a přípravka hoši 5. místo.

 

I v roce 1998 v soutěži tři družstva: 2. místo mladší žákyně, 3. místo přípravka dívky a 4. místo přípravka hoši. Trenér Josef Koneček. Tituly okresní přeborník získali: Barbora Konečková v běhu na 300 m , Aneta Stibůrková v 60 m př.a Radek Hřebačka ve čtyřboji.

Nejlepší atletka oddílu Barbora Konečková.

 

 

O jedno družstvo více bylo v soutěžích v roce 1999. Mladší žákyně 3. místo, mladší žáci 6. místo, přípravka dívky 5. místo a přípravka hoši 3. míst. Trenér oddílu Josef Koneček.

 

Okresními přeborníky se stali:  

Eva Hubáčková

víceboj - přípravka dívek

Barbora Konečková 300 m v mladších žákyních
Jan Vlašic víceboj - přípravka hochů

             

                                                                       

 

Nové tisíciletí jsme zahájili již 18. března 2000 pořadatelstvím Mistrovství Moravy a Slezska. Pořádali jsme jej 18. března, týden před 26. ročníkem Velké Moravy, v lesíku Břízky. Hodnocení ze strany krajských orgánů bylo dobré.

 

V roce 2001 byl zvolen nový, velmi široký, výbor oddílu. Funkcionáři a členy výboru se stali mladí členové z řad úspěšných rozhodčích oddílu. Složení výboru:

 

předseda Josef Koneček
čestný předseda Jan Bělohoubek
tajemník Magda Husárová
zdravotník  Magda Husárová
pokladní  Lucie Rylková
hospodář  Ondra Maláník
statistik Eliška Hromková
členové výboru 

Petr Kolenko

Marek Pavka

Lucie Buřičová

Pavlína Možnarová

Jaroslav Bělohoubek

Jaroslav Koneček

Lucie Šlingrová

       

Závěr roku však odhalil, že ne všichni jsou funkcionáři. Většina byla jen členové oddílu, kteří se při řízení uplatní, ale samostatně nepracují.

Byla v navázána spolupráce se ZŠ Moravská Nová Ves. S pomocí jejího žactva jsme měli v soutěžích 5 družstev. Starší žáci, mladší žákyně 3. místo, mladší žáci 2. místo, přípravka dívky 2. místo, přípravka hoši 2. místo. Trenér u družstev Josef Koneček, který však v závěru roku odstoupil a odstoupil i z funkce předsedy.

19. června 2001 jsme uspořádali III. kolo družstev mladšího žactva a přípravek. Vzhledem ke špatném stavu dráhy to byly poslední závody v Mikulčicích. Běžnou údržbou dráhu již neudržíme. Na generální opravu nemáme, nedá nám ani obec, která má jiné priority.

 

Rok 2002. Třetí krize oddílu. Nemá kdo trénovat, stav členské základny celkem 23 členů. V evidenci však není žactvo. Dokonce nebyla v lednovém termínu odeslána přihláška k činnosti. Až po dlouhých úvahách a hledání řešení byla odeslána 7. 10. Pro rok 2002 tak oddíl zůstal v činnosti, i když kromě Velké Moravy nic neudělal.

 

V roce 2003 byly provedeny kroky k vyřešení krize oddílu.

Obnovena činnost výboru oddílu ve složení:

předsedkyně Magda Husárová
čestný předseda Jan Bělohoubek
tajemník  Jan Bělohoubek
pokladní   Lucie Rylková
členky výboru 

Pavlína Možnarová

Lucie Šlingrová

trenérka Jana Budišová
asistentent trenérky Jan Bělohoubek

                                  

Byly zpracovány projekty ZDATNÉ DĚTI a MIKULECKÁ SPORTOVNÍ LIGA. Ve spolupráci se Základní školou Mikulčice a jejím Školským sportovním klubem bylo projektů využíváno k propagaci atletiky. Asistent Jan Bělohoubek spolupracoval s učiteli tělesné výchovy a v hodinách TV učil děti atletice a pořádal testování dětí ve stanovených disciplínách a kategoriích. Nejlepší atletka oddílu – Kateřina Blablová.

V okresních soutěžích družstev 4 družstva: mladší žákyně 5. místo ze 7, mladší žákyně 6. místo ze 7, přípravka dívky 6. místo ze 7, přípravka hoši 5. místo ze 7. V jednotlivcích nic.

 

Rok 2004 byl zahájen podáním projektů na JmKV. První projekt na podporu 30. ročníku silničního běhu Velká Morava ve výši 41.500,- Kč, druhý projekt na rekonstrukci atletické dráhy ve výši 600.000,- Kč. Na pořádání 30. ročníku Velké Moravy nám kraj přispěl částkou 25.000,- Kč. Na dráhu nic, a proto jsme požadavek opakovali i na rok 2005.

1. července 2004 se atletický oddíl odloučil od TJ Baník Mikulčice a ustavili jsme samostatné občanské sdružení pod názvem

             Atletický klub Mikulčice  (AK Mikulčice)    

 

Výkonný výbor AK pracoval ve složení: 

 

předsedkyně Magda Husárová
sekretář Jan Bělohoubek
hospodářka Lucie Šlingrová
revizní komise

Radovan Bílek

Pavlína Možnarová

 trenér u družstev dívek Jan Bělohoubek
asistentky

Jana  Budišová

Ivana Otáhalová

Zdeňka  Pavková

Markéta Šáchová

                 

V soutěži mladší žákyně 4. místo ze 7, přípravka dívky 5. místo ze 7.

 

4. listopadu 2004 se konala 1. valná hromada Atletického klubu Mikulčice v kavárně Perun. Do AK od TJ Baník přijat oddíl rekreačního sportu, který převzal a pokračoval v projektech ZDATNÉ DĚTI a MIKULECKÁ SPORTOVNÍ LIGA. Byl podán návrh na nový členský průkaz člena AK Mikulčice včetně přihlášky do AK, byla schválena smlouva mezi AK a Obcí Mikulčice o pronájmu pozemků sloužících pro atletická zařízení.

Nejlepší atletka oddílu Kateřina Blablová.

 

Rok 2005 začal slavnostně. Na hodnocení GP 2004 v lednu ve Veselí nad Moravou nám bylo za 30. ročník VM uděleno ocenění nejlepší závod soutěže GRAND PRIX 2004.

Výbor oddílu se neměnil, u družstev pracoval jako trenér Jan Bělohoubek a pomocnice Ivana Otáhalová a Zdeňka Pavková. V soutěži družstev mladší žákyně na 3. místě, přípravka dívek převedena do mladších žákyň. MPB nebyl uspořádán pro nezpůsobilost atletické dráhy.

Dotace z JMK na opravu dráhy nepřišly. Nástupem nového vedení obce se zvýšily dotace z obce, v tomto roce na 50.00,- Kč na činnost a 10.000,- Kč na VM.

V celoroční soutěži Hodoninském běžeckém poháru mládeže (HBPM) získala Kateřina Blablová výborné 2. místo a byla vyhlášena nejlepší atletkou klubu.

 

Rok 2006 rovněž nezačal špatně. Na 32. ročník Velké Moravy jsme získali štědrého sponzora Skupinu ČEZ v podobě sponzorského daru ve výši 50.000,- Kč. VV AK rozhodl, že část z tohoto daru bude dána na činnost AK, hlavně na nákup nového doskočiště na skok vysoký. V roce 2006 bylo v první etapě nakoupeno doskočiště 3 x 3 x 0,4 m za 20.000,- Kč.

Generální úpravu atletické dráhy jsme zadali firmě LARIX za 15.000,- Kč, ale na podzim byla dráha opět špatná.

Ve výkonném výboru přestali někteří pracovat a zůstal ve složení:

předsedkyně Magda Husárová
sekretář  Jan Bělohoubek
revizní komise Radovan Bílek

                  

Trenérem zůstal jen Jan Bělohoubek a to hlavně s využitím tělesné výchovy ve škole. V družstvech skončili mladší žákyně i mladší žáci na 4. místě. Závodů HBPM jsme se nezúčastnili. MPB zase nebyl. Byli vyhlášeni pouze nejužitečnější atleti, kterými se stali Miroslava Janů a David Dlabaja za bodování v družstvech.

 

 

Rok 2007. VV je stále trojčlenný a trenérem a vedoucím družstev v I. pololetí je jen Jan Bělohoubek. Družstva mladších žákyň i mladších žáků skončila na 4. místě. Obnovili jsme se účast v seriálu HBPM. Pracovitostí mladých členů oddílu byla upravena atletická dráha a mohl být uspořádán 13. ročník vícebojů MPB. Počasí však nepřálo a zúčastnilo se pouze 28 závodníků.

 

Rok 2008.  Od listopadu 2007 je v provozu nová tělocvična ZŠ otevřena i pro tréninky sportovních oddílů. Pouze zimními trenéry se stali Josef Koneček a Jana Konečková za Moravskou Novou Ves. Po zimní přípravě jsme se, ale  již pod vedením Jana Bělohoubka zúčastnily OP družstev mladšího žactva, ale jen díky spojení s atlety Moravské Nové Vsi. Kmenová mikulecká závodnice byla jen Kristýna Novotná. Žáci i žákyně skončili na 3. místě. HBPM se stal okrajovou soutěží jen s účastí na některých akcích. 

 

Rok 2009.  Největší úspěch v soutěži družstev mladšího žactva. V okresním přeboru skončila naše družstva na 2. místě a to nám zajistilo postup do Finále Jižní Moravy družstev mladšího žactva. Je to jeden z největších úspěchů v historii Atletického klubu Mikulčice. Naše družstva jsme doplnili závodnicemi a závodníky z Moravské Nové Vsi a z Prušánek. Tak se vlastně splnil jeden ze  snů – vesnické regionální družstvo proti městům. V konkurenci dvou družstev z Brna a po jednom z Vyškova a z Hodonína jsme neměli moc šancí. Naši sportovci však viděli, jaká je výkonnost mladšího žactva na Moravě. Z našich závodníků získali body: Hlaváč Denis 5 bodů, Galetka Martin 5 bodů, Bartoník Dominik 1 bod. Mikulecká děvčata nebodovala. Obě družstva skončila na 5. místě.

Výkonný výbor AK Mikulčice v roce 2009 byl ustaven ve složení:

předsedkyně Hubačková Magda
sekretář Bělohoubek Jan
hospodář Bělohoubek Martin
předseda revizní komise Bílek Radovan
vedoucí oddílu rekreačního sportu Bělohoubek Jan

                                       

Tak vypadá výbor AK pro úřady. Situace v kádrech je však následující.

Je skupina, která zajišťuje běh Velká Morava – Hubačková Magda, Bělohoubek Petr, Bělohoubek Martin, Bílek Radovan a Bělohoubek Jan, ale ostatní sportovní činnosti zajišťuje Bělohoubek Jan ve spolupráci se školou, jmenovitě Mgr. Michalem Vrzalem.

 

Rok   2010

1. 4. 2010 jsem začlenili do oddílu RS družstvo Freeruning. Vedoucím družstva Blabla Ondřej a Hubačka Jiří. Počet členů 5. Členové zaplatili členský příspěvek 100,- Kč. Od nás mají zajištěn nájem tělocvičny.  Výbor klubu je stejný, Stále pracujeme bez trenéra.

Po nařčení funkcionáři Běžeckého klubu Hodonín, že jsme jim nevrátili dvě reflexní vesty, jsme zakoupili 15 velkých a 5 malých vest s logem Atletického klubu.

Vypsali jsme projekt na finanční podporu sportovních akcí pro děti s úmyslem získat na každou akci jednoho „tisícového“ sponzora. Těch akcí bylo 5. Získali jsme jen Restauraci Rychtu s darem 4.000,-

Poprvé jsme se zúčastnili celostátní soutěže seriálu „Dětská atletika“. Je to soutěž pro žactvo od 5 do 11 let

V tomto roce jsme uspořádali nultý ročník nového celostátního projektu pod názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů ( OVOV ), jehož celostátními garanty jsou olympijští vítězové desetibojaři Robert Změlík a Roman Šebrle. My jsme jej vyzkoušeli v listopadu a prosinci 2010 v disciplínách vhodných do tělocvičny s doplněnými atletickými disciplínami tohoto roku. Je to celkem 10 disciplín, z nichž dvě jsou alternovány.

 

Rok  2011

Výbor ve stejném složení, v soutěži mladší žáci a mladší žákyně, velmi bohatá činnost ve spolupráci se školou. Držíme se na 22 - 25 uspořádaných společných akcích.

V jednotlivcích byly i úspěchy. Ve dnech 21. – 25. 6. 2011 se v Olomouci uskutečnila LODM ČR. Dobrými výkony a splněním podmínek kvalifikačních běhů se na olympiádu kvalifikoval náš závodník Dominik Bartoník.

V Hodoninském běžeckém poháru mládeže 2011 zvítězili v kategorii  mladší holky  Natálie Lazarová, v kategorii mladší žáci  Dominik Bartoník. V kategorii přípravka hoši se Jakub Škojec umístil na druhém místě.

 

Rok  2012

V září jsme zrušili oddíl rekreačního sportu. Změnami v ČSTV po nás chtěli jenom hlášení a zprávy, ale oni nic nenabídli. Oddíl Freeruningu přešel přímo pod AK.

Velkou finanční podporou v roce 2012 finančně vstoupil do AK Mikulčice náš rodák pan Josef Mayer. Působí v Pražské aglomeraci, oslovil několik svých partnerů a získala pro AK  podporu ve výši 40.000,- Kč.

V HBPM 2012 v kategorii mladších žáků zvítězil Jakub Škojec.  Ze  400 možných bodů získal 390 bodů

V roce 2012 jsme rozšířili spolupráci se Slovanským hradištěm Mikulčice. Výsledkem je i nový přespolní závod pro děti základních škol Akropole cross. Chceme tento závod pořádat tradičně, vždy den před svátkem Svatého Václava 27. září

Je potřeba vzpomenout ještě jednu novou akci, kterou ve svátek MDD započala naše sportovně-společenská spolupráce se Slovanským hradištěm Oranžový pětiboj. Na vykopávky jsme autobusem dovezly děti 1. – 4. třídy ZŠ Mikulčice a tři třídy přijely z Ratiškovic.

 

Rok  2013

Výkonný výbor AK Mikulčice v roce 2013 pracoval ve složení:

Předseda                        Hubačková Magda                                                      

Sekretář                                                         Bělohoubek Jan

Hospodář                                                     Šteflovičová Martina

Předseda revizní komise AK Mikulčice        Bílek Radovan,    

Správce stránek AK                                              Šteflovičová Pavlína  

V roce 2013 máme od 1. září dva trenéry. Hlavní Martina Mikušíková, menší děti a pomocný Jakub Bartoník, který si vzal větší děti  7. -  9. třída.

V HBPM 2013 zvítězil  Jakub Škojec v kategorii mladší žáci. Zahájením tréninků v září 2013 a účast velkého množství dětí ( 44 ) jsme rozhodli, že v rámci propagaci okresní atletiky pojedeme autobusy na zbývající dva závody tohoto seriálu. Na Burčákovou šestku do Dolních Bojanovic jelo 17 závodníků a na Bukovanský mlýn do Bukovan u Kyjova dokonce 22 závodníků. Na oba závody mohli doprovázet děti i jejich rodiče. Naší účasti si všiml řídící soutěže Pavel Bíla, který ve svém hodnocení mimo jiné napsal: „však snad byla při dětských závodech v Bukovanech půlka Mikulčic“. Celkem se do HBPM 2013 zapojilo 52 mikulčanů. Z nich polovina závodila jen na Velké Moravě.

Nejlepší atlet roku 2013 byl vyhodnocen  Štěpán   Voborník

Pro zvýšení zájmu o naše přespolní běhy jsme vyhlásili seriál závod pod názvem MIKULECKÝ BĚŽECKÝ SERIÁLEK 2013 ( MBS ). Byly to dva závody a to Velká Morava a  Akropole Gross. Soutěžilo se v 10 kategoriích a bodování bylo jako u HBPM. Hlavní účel, zvýšení počtu účastníků byl splněn. Nárust oproti 1. ročníku byl o 31 závodníků.

Další novou akcí byla korespondenční soutěž mateřských škol Školcup. Soutěž probíhala ve třech disciplínách  - běh na 30 m, skok daleký z místa, hod tenisovým míčem, ale vyhodnocena byla jako víceboj.

Základní škola Mikulčice, Atletický klub Mikulčice, kteří jsou uživateli atletické dráhy vyvolali jednání na obci ve věci rekonstrukce atletické dráhy a její přeměny z antuky na tartan. Předpokládané náklady 5.2 milionů  Kč. Projekt byl podán, do pořadníku akcí kraje jsme zaneseni pod číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01565. Když to vyjde je plánované dokončení akce říjen 2014.

        

Rok  2014

Výkonný výbor AK Mikulčice v roce 2014 pracuje ve stejném složení jako v předchozích letech. V závěru roku  ( od 17.10. ) posílil udržování stránek Jiří Šumbera.

Začneme tím, čím jsme pojednání o roce 2013 skončili.

V prosinci 2014 byla dokončena rekonstrukce atletické dráhy:

Výsledkem rekonstrukce je  nový Atletický areál při ZŠ  a MŠ Mikulčice s tartanovým povrchem - rovinka 60 m se šesti dráhami, ovál 200 m se čtyřmi dráhami, tartanový sektor pro skok vysoký, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Nově je upraven sektor pro vrh koulí a hod diskem. V areálu je i hřiště na petang.

Jelikož atletická dráhy byla po celý rok ve špatném stavu byl naší hlavní okresní soutěži Hodoninský běžecký pohár mládeže. Někteří závodníci se zúčastnili všech čtrnácti závodů. Na 8 závodů jsme vypravili autobus.

Medaile získali:

1. místo v kategorii starší žáci Oldřich Maláník         2. místo v kategori mladší přípravka         Ondřej Horák 2. místo v kategorii starší žáci Jakub Škojec , 3. místo  v kategorii starší žákyně  Lucie Březinová        

Nejlepší atlet roku 2014 byl vyhodnocen  Ondřej Horák.

Trénovali Martina Mikušíková, Tomáš Glos a Vlaďka Pitzingerová.  Mladší žáci v OP družstev získali 5 místo a žákyně 3 místo.

40. ročník VM proběhl bez ceremonií za rekordní účasti v hlavním závodě - 230 běžců, Mikulčanů bylo 10 a dětí mikuleckých 61.