Atletický oddíl Mikulčice

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

< xml:namespace prefix = "o" />VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ   2014

Soutěž družstev mladšího žactva – skupina B – okres Hodonín 

 

Konečné pořadí sdruženého přeboru družstev mladšího žactva a přípravky – Skupina B – okres Hodonín – 2014. ( do kraje postupují dvě nejlepší družstva )

Mladší žáci:

1. Loko Břeclav                      139 pomocných bodů             14 hlavních bodů

2. AK Hodonín „A“                           91                                          12

3. AK Kyjov                                87                                       10

4. AC Čejkovice                          55                                         8

5. AK Mikulčice                          0                                          6

Za družstvo startoval ve dvou kolech Horák Ondřej, Lukáš Dlabaja a Dominik Vajay. V jednom kole startoval Marek Dlabaja. Bohužel nezískali ani jeden bod.

 

Mladší žákyně:

1. Lokomotiva Břeclav             377 pomocných bodů          13 hlavních bodů

2. AK Hodonín „A“               368                                            13

3. AK Kyjov                                      64                                              9

3. AK Mikulčice                     64                                              9

5. AC Čejkovice                       28                                              6

6. AK Hodonín „B“                          18                                                  4

Za družstvo startovalo 14 závodnic, získali celkem 64 bodů a získali je:

Zuzana Salajková                   2 kola                  18 bodů

Nela Praguzová             2 kola                  14 bodů

Zuzana Bohunská                   2 kola                  13 bodů

Adéla Nezvalová           1 kolo                    8 bodů

Kateřina Maláníková                2 kola                  6 bodů

Kristýna Jošková                   2 kola                    3 body

Julie Pitzingerová          1 kolo                    1 bod

Simona Březinová                  1 kolo                    1 bod

Bez bodu ve dvou kolech zůstala Lucie Medusová, Karolína Stodůlková, Annika Dannler, Nicol Ševelová.

Při účasti na jednom kole bez bodu Simona Bělohoubková, Nikola Sedláková.

A když to spočítáme jsou i závodníci a závodnice AK Mikulčice, které se závodu družstev nezúčastnili. Závody jsou vyvrcholením tréninků a takovým poděkováním trenérům nejen výsledky , ale i účastí.

 

Jednotlivci

Překonané rekordy AK v roce 2014

Rekordy jsou vedeny ve věkových kategoriích žákyň a žáků. V letošním roce překonalo rekord , nebo ustanovilo v nově zavedené věkové kategorii 21 žáků a žákyň.

Žákyně       Lucie Medusová, 2003           11 let          600 m                            2:17.9

                   Adéla Nezvalová. 2002          12 let          výška                            135 cm

                   Natálie Profotová, 2003                  11 let          koule 2 kg            4.40 m

                   Nela Preguzová, 2002            12 let          koule 2 kg            7.33 m

                   Lucie Medusová, 2003           11 let          trojboj                  547 bodů

                                              

Žáci            Štěpán Voborník, 2000          14 let          60 m                    7.7 s

                   Jakub Škojec, 2000                14 let          800 m                            2:26.3

                                                                                                                         

Splněné limity Atletického klubu v roce 2014:  

Limity vydáváme na mistrovské disciplíny a vedlejší disciplíny pro žáky a žákyně od 8 do 15 let,

5 x    Adéla Nezvalová

4 x     Martin Bohunský,

3 x    Lukáš Dlabaja, Julie Pitzingerová, Štěpán Voborník

2 x       Ondřej Horák, Lucie Medusová, Pavla Medusová, Adam Michálek, Jakub Škojec

1 x      Vít Bohunský, Simona Březinová, Vanesa Csápaiová, Marek Dlabaja,

            Nataly Gacková,

            Štěpán Hloušek, Adam Kaňa, David lekavý, Julie Matějíčková, Natálie Profotová,

            Zuzana Salajková,  Petr Zvědělík

Celkem bylo splněno 40 limitů 22 závodníky ( loni 29 limitů 15 závodníky  ).

 

Hodoninský běžecký pohár mládeže 2014( HBPM 2014 )

Jelikož atletická dráhy byla nevyhovující byla to naše hlavní soutěž.

Tohoto okresního seriálu se zúčastnilo 37 našich žáků a žákyň ( počítám i  Jakuba Škojce )

Naši Ondřej Horák a Oldřich Maláník  se zúčastnili všech 14 závodů. Minimálně osmi bodovaných závodů se zúčastnilo dalších 7 našich závodníků.

 

Medaile získali:    maximální počet bodů 400

1. místo v kategorii starší žáci                   Oldřich Maláník                  393 bodů

2. místo v kategori mladší přípravka         Ondřej Horák                      391 bodů

2. místo v kategorii starší žáci                   Jakub Škojec                       391 bodů

3. místo  v kategorii starší žákyně            Lucie Březinová                   360 bodů

 

Děkuji všem závodníkům za účast a blahopřejeme k umístění.

Děkuji rodičům za podporu závodníků a dopravu na závody.

Na valné hromadě Atletického klubu Mikulčice bude ve zprávě hospodaření i jaké jsou výdaje na takovou celoroční akci

 

V roce 2015 je v HBPM  145 závodů v okrese Hodonín a Uherské Hradiště.  Je  vypsán pro kategorie: mladší holky a kluci, mladší přípravka,  přípravka, mladší žactvo, starší žactvo. To je 10 kategorií ( chlapci a dívky ) Bodovat se bude v 8 nejlepších závodech.

V roce 2015 se vrátíme k dřívějšímu výběru, protože běh Velká Morava je třetím v pořadí HBPM a proto po VM  uděláme výběr a oslovíme rodiče, zdali by chtěli HBPM odjezdit se svými dětmi. Je možný cesťák za 3,- Kč/km. Na toto téma vydáme Zpravodaj Atlet.

9.2  Dětská atletika

Do dětské atletiky jsou zařazeny dětí 5 - 11 let. Témata soutěží vyhlašuje celostátní komise na konci března a plnění disciplín je do 31. května.  V roce 2014 jsme se zúčastnili projektu:

 

Štafetové hrátky ( zkráceně štafetění )

Je to soutěž ve třech štafetách - běžecká, překážková a slalomová. Zúčastnilo se žactvo tří tříd MŠ a 1. - 5. třídy ZŠ.  Každá štafeta měla 10 členů. Po kvalifikačních závodech jsme sestavili štafety, odzávodili a výsledky korespondenčně zaslali do Prahy. Nejlepší umístění jsme měli až ve třetí desítce a to u tříd MŠ. ZŠ měla umístění horší.

 

Olympijský víceboj ( šestiboj ) 2014

Druhé soutěže celostátního významu jsme se zúčastnili, protože většinu disciplín šestiboje plníme v hodinách tělesné výchovy.

Jsou to disciplíny: skok daleký z místa, běh na 60 m nebo člunkový běh 4x10 m, běh na 500 m ( 1. stupeň běh na 1 000 m ( 2. stupeň ), výdrž ve shybu a hod kriketovým míčkem.

Zúčastnilo se 159 žáků a žákyň, ale procento vyplnění jsme v celostátním pořadí měli 57,96%ˇze všech disciplín

        

Odznak všestrannosti olympijských vítězů ( OVOV )

V roce 2014 jsme disciplíny OVOV plnily celý rok s ukončením k 10. 11. Vyhodnocením výsledků jsme získali XX odznaků a to

Okresního kola v Hodoníně jsme se zúčastnili jedním družstvem a 7 jednotlivci. Do krajského kola družstvo nepostoupilo, skončilo na 3. místě a z jednotlivců postoupil Štěpán Voborník, Eliška Glombíčková a Zuzana Bohunská. Všichni bez postupu do celostátního kola.

Z pořadatelského pohledu nás potěšilo, že námi pořádané OK v roce 2013 bylo na lepší úrovní než OK pořádané Hodoníně v roce 2014. OK v roce 2014 jsme odmítli z důvodů špatné atletické dráhy v Břízkách.

Odznak získalo odznak 16 žáků a žákyň:

Zlatý           Adéla Nezvalová

Stříbrný      Lucie Medusová, Zuzana Bohunský,

Bronzový    Vít Bohunský, Ivan Irša, Dominik Sebastian Pytel, Julie Pitzingerová,

                    Simona Březinová,

                    Natálie Profotová, Jakub Škojec, Štěpán Voborník, Pavla Medusová,

                    Zuzana Salajková,  Eliška Glombíčková, Barbora Dvořáčková, Sára Lejsková                  

FIT testy

Fit testy jsme uspořádali 28. ledna 2014. 

Výbornou tělesnou zdatnost – to je zisk 91 bodů  a více prokázalo 6  sportovců a to Adéla Nezvalová 6. třída - 103 bodů,  Pavla Medusová 6. třída - 102 bodů, Ondřej Horák 3. třída - 102 bodů, Dominik Sebastian Pytel 4. třída - 100 bodů,  Eliška Glombíčková 7. třída - 94 bodů a Michal Ilčík 1. třída - 93 bodů

 

Skok vysoký

V únoru 2014 jsme uspořádali, zase v hodinách TV, skok vysoký. Bohužel limit nesplnil v základním kole nikdo.Nejlepší nás reprezentovali na skoku vysokém v Lužicích. 1.. místo získala Adéla Nezvalová a výkonem 135 cm splnila limit AK, 2. místo Lucie Medusová 115 cm a 3. místo Sára Lejsková 125 cm

 

Atletický přebor Podluží

9. ročník se uskutečnil 2. a 3. 5. 2014. Součtem I. a II. stupně jsme skončili na 7. místě ze sedmi. V jednotlivcích jsme získali 10 medailí. První místo jen Jakub Škojec.

 

Atletické víceboje AŠSK

V hodinách tělesné výchovy jsme v září a říjnu plnili jen disciplíny vícebojů a navíc 200m pro Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách.  Protože závody byly v hodinách TV  tak se do vícebojů zapojilo 150 žáků a žákyň, což je 89 % školy. V tomto roce byly víceboje součástí projektu ZD podzimu 2014. popsáno výše.

 

Běh Boba Zháňala

16. ročník se uskutečnil se v Hruškách ve středu 8. října. Skončili jsme na 2. místě, což je naše nejlepší umístění.  Z deseti škol v čase 10:54.  Rekordním čas máme 10:40.

Z 24 nominovaných závodníků bylo 16 členů atletického klubu