Atletický oddíl Mikulčice

FIT testy

FIT testy

 

 

Jedná se kondiční program a následný test pro každého.

 

V našem případě jsou to disciplíny:

  • Hluboký předklon (v centimetrech)
  • Skok daleký z místa (v centimetrech)
  • Ze stoje vzpor dřepmo - vzpor ležmo - vzpor dřepmo - stoj (v sekundách)
  • Kliky ze vzporu ležmo (počet kliků)
  • Z lehu sed opakovaně  (počet sedů za 2 minuty)
  • Člunkový běh na 40 m (v sekundách)

 

Při splnění šesti disciplín testu je tělesná zdatnost při počtu bodů:

 

91 - 120 bodů        výborná tělesná zdatnost

69 - 90   bodů        dobrá tělesná zdatnost

53 - 68   bodů        průměrná tělesná zdatnost

30 - 52   bodů        slabší tělesná zdatnost

29 a méně bodů   

 

Atletický klub Mikulčice provádí toto testování od roku 1977. Od roku 2001 je prováděno ve spolupráci se Školským sportovním klubem při Základní škole Mikulčice.

 

Výsledky testů jsou v následujících kapitolách.